ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Регистри

Публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал.1, т. 4 от ЗМСМА и отговорите към тях Преглед
РЕГИСТЪР по чл. 27, ал. 5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Предложения за произвеждане на местен референдум Общински съвет Монтана Преглед