ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Регистри

РЕГИСТЪР по чл. 27, ал. 5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Предложения за произвеждане на местен референдум Общински съвет Монтана Преглед