ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заседание на Общински съвет Монтана на 23 февруари 2023 г.

Дневен ред