ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заседания на Общински съвет Монтана на 7 септември 2023 г.

Дневен ред за 7 септември 2023 г.