ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заседание на Общински съвет Монтана на 24 ноември 2022 г.

Дневен ред