ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заседания на Общински съвет Монтана

Дата на предстояща сесия: 15.02.2024 г. 

 

Дневен ред за 15 февруари 2024 г.

Дневен ред за 18 януари 2024 г.

Дневен ред за 21 декември 2023 г.

Дневен ред за 23 ноември 2023 г.

Дневен ред за 7 ноември 2023 г.