ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Председател

Председател на Общински Съвет – Монтана

  Биографична справка
Име, презиме, фамилия Иво Цветанов Иванов
Телефон 096 / 30 04 22
E-mail obs@montana.bg