ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Председател

Председател на Общински Съвет – Монтана

  Биографична справка
Име, презиме, фамилия Иво Цветанов Иванов
Телефон 096 / 394 225
E-mail obs@montana.bg
Адрес Монтана, ул. Извора 1
Приемен ден

всеки петък от 14:00 до 16:00 часа

Приоритети за мандат 2023-2027

Подобряване живота на хората от Монтана в общината чрез:

- създаване на предпоставки за привличане на инвестиции;

- повишаване на доходите на населението;

- модернизиране на градската среда:

- ремонт на инфраструктурата, в това число и на културната;

- ремонт на сгради общинска собственост, улици и паркове;

- развитие на местното самоуправление;

- подобряване на диалога и взаимодействието в Общинския съвет.