ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Председател

Председател на Общински Съвет – Монтана

  Биографична справка
Име, презиме, фамилия Иво Цветанов Иванов
Телефон 096 / 394 225
E-mail obs@montana.bg
Адрес Монтана, ул. Извора 1
Приемен ден

всеки петък от 14:00 до 16:00 часа

Приоритети Приоритети за работа на Председателят на Общински съвет Монтана за мандат 2019-2023 г.