ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Новини

Резултати от конкурс за детска рисунка по ромска приказка
Свали
В Общински съвет Монтана постъпи Разпореждане №72 от Административен съд Монтана, образувано по Жалба срещу Решение № 40 от Протокол № 3/21.12.2023 год. на Общински съвет Монтана.
Бизнес план Общински пазар
Свали
Бизнес план РДО
Свали
Бизнес план СМТЛ
Свали
Бизнес план Технологичен парк
Свали
В Общински съвет Монтана постъпи Определение от Административен съд Монтана, образувано по Жалба срещу Решение № 1051 от Протокол № 51/07.09.2023 год. на Общински съвет Монтана.