ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Комисии

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА

 

  1. ПК по ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Председател:

1

Найден Илиев Найденов

Секретар:

2

Любомир Тодоров Иванов

Членове:

3

Валентин Петров Валентинов

 

4

Георги Петров Иванов

 

5

Иво Димитров Гигов

 

6

Илия Замфиров Илиев

 

7

Румен Върбанов Ценов

 

  1. ПК по БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Председател:

1

Станимир Владимиров Стоев

Секретар:

2

Мирослав Георгиев Марков

Членове:

3

Мартин Бориславов

 

4

Камелия Борисова Ангелова

 

5

Камелия Цветанова Трифонова

 

6

Милен Максимов Николов

 

7

Милена Кирилова Нончева

 

8

Теодора Димитрова Любенова

 

9

Румяна Георгиева Кирилова

 

III. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Председател:

1

Пламен Цветанов Пелов

Секретар:

2

Бойко Георгиев Димитров

Членове:

3

Виктор Валериев Апостолов

 

4

Горан Невелинов Аврамов

 

5

Людмил Кирилов Джурджов

 

6

Теодора Димитрова Любенова

 

7

Стефка Георгиева Александрова

 

8

Христо Йорданов Кастрев

 

9

Юлиан Димитров Александров

 

  1. ПК по МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председател:

1

Людмил Кирилов Джурджов

Секретар:

2

Валентин Петров Валентинов

Членове:

3

Любомир Тодоров Иванов

 

4

Людмил Тодоров Антов

 

5

Росица Заркова Благоева

 

6

Стоян Георгиев Стоянов

 

7

Юлиан Димитров Александров

 

 

  1. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Председател:

1

Параскева Анастасова Илиева

Секретар:

2

Камелия Борисова Ангелова

Членове:

3

Горан Невелинов Аврамов

 

4

Милети Давидов Мечов

 

5

Росица Заркова Благоева

 

  1. ПК по ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ПРОЕКТИ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

Председател:

1

Виктор Валериев Апостолов

Секретар:

2

Румяна Георгиева Кирилова

Членове:

3

Иван Петров Петров

 

4

Параскева Анастасова Илиева

 

5

Румен Върбанов Ценов

 

6

Станимир Владимиров Стоев

 

7

Стоян Георгиев Стоянов

 

VII. ПК по ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Председател:

1

Милена Кирилова Нончева

Секретар:

2

Илия Замфиров Илиев

Членове:

3

Георги Петров Иванов

 

4

Иво Димитров Гигов

 

5

Людмил Тодоров Антов

 

6

Милен Максимов Николов

 

7

Милети Давидов Мечов

 

8

Мирослав Георгиев Марков

 

9

Найден Илиев Найденов

 

VIII. ПК за  ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА

Председател:

1

Стефка Георгиева Александрова

Секретар:

2

Мартин Бориславов

Членове:

3

Бойко Георгиев Димитров

 

4

Камелия Борисова Ангелова

 

5

Пламен Цветанов Пелов

 

  1. ПК по ОБЩЕСТВЕН РЕД, ТРАНСПОРТ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ

Председател:

1

Людмил Тодоров Антов

Секретар:

2

Иван Петров Петров

Членове:

3

Валери Тимов Георгиев

 

4

Илия Замфиров Илиев

 

5

Румяна Георгиева Кирилова

 

  1. КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Председател:

1

Юлиан Димитров Александров

Секретар:

2

Камелия Цветанова Трифонова

Членове:

3

Иванка Дончева Делева