ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заместник-председатели на Общински Съвет – Монтана

Име, презиме, фамилия Валери Тимов Георгиев
Телефон 096 / 394 225
E-mail obs@montana.bg
Адрес Монтана, ул. Извора 1
  Правомощия
 
Име, презиме, фамилия Иванка Дончева Делева
Телефон 096 / 394 225
E-mail obs@montana.bg
Адрес Монтана, ул. Извора 1
  Правомощия
 
Име, презиме, фамилия Христо Йорданов Кастрев
Телефон 096 / 394 225
E-mail obs@montana.bg
Адрес Монтана, ул. Извора 1
  Правомощия