ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияСигнали

 Сигнали за нередности, жалби, предложения и похвалисе подават:

***

Измерване удовлетвореността на потребителите за 2023

Измерване удовлетвореността на потребителите за 2022

Измерване удовлетвореността на потребителите за 2021

Методология за измерване удовлетвореността на потребителите

Измерване удовлетвореността на потребителите за 2020

Измерване удовлетвореността на потребителите за 2019

  Анкетна карта 1

  Анкетна карта 2