ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияСигнали за корупция

Стоп на корупцията:

• с писмо на адрес: 3400 гр. Монтана, ул. Извора № 1;
• с писмо в кутията за сигнали и мнения, стая 102;
• с писмо на e-mail: konov@montana.bg;
• на горещ телефон (096) 394 203.