ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Проекти

Реализирани

Покана за заключителна пресконференция за представяне изпълнението на проект №BGCULTURE-3.001-0023-C01 „Културни пътеки на приятелството“
Проект „Нормативни решения на местно ниво за оптимизиране на интеграционните политики“
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Монтана – Компонент 3“
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Монтана“ Компонент 4
Project 2007CB16IPO006-2011-2-198 Optimization of the waste collection and waste transportation system in the CBC region Montana – Pirot
ПРОЕКТ „Модерни и привлекателни учебни заведения в трансграничния регион Монтана – Пирот“
ПРОЕКТ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА-БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”
„Монтана: бизнес при открити врата“
C-LIEGE – Интегриран градски товарен транспорт
Проект: „Унифициране възможностите на общините при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса”
ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МОНТАНА”
ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖИ НА ГРАД МОНТАНА“
ПРОЕКТ “ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА СРЕДА В ГРАД МОНТАНА”
ПРОЕКТ “МОДЕРНИЗИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН МОНТАНА-ПИРОТ”
Развитие на дребно мащабна инфраструктура за спорт и отдих в трансграничния регион Монтана и Пирот
ПРОЕКТ „УИКЕНД СЕВЕРОЗАПАДА“
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД МОНТАНА
Проект „Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на р. Огоста в урбанизираната територия на гр. Монтана, община Монтана”
Проект „Социални услуги в общността – алтернатива за лица, зависими от грижа, в Община Монтана”
Проект „Технологичен Парк – Монтана”
Проект „Непознатият Северозапад”
Проект „Повишаване на бизнес сътрудничеството между България и Сърбия трансграничния район, чрез създаване на технологичен парк в Монтана”
Think tank to serve the cross-border interests
Проект „Под един покрив“