ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Кмет

ЗЛАТКО СОФРОНИЕВ ЖИВКОВ – кмет на Община Монтана

Златко Живков е роден на 5 ноември 1959 год. Пет поколения от неговия род живеят в Монтана. Семеен с 2 деца.

Настоящият кмет на общината е завършил висше образование във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и е магистър по история. От 1985 до 1989 год. специализира „История на Българското възраждане” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

През 1985 год. става учител по история в средно общообразователно училище „Йордан Радичков”. Пет години по-късно след конкурс е назначен за директор на училището. От 1997 до 1999 год. е началник на Инспектората по образование на Министерството на образованието и науката в област Монтана. За кмет на община Монтана е избран през 1999 год. като кандидат на СДС.

Златко Живков е седми мандат кмет с подкрепата на всички десни партии в Монтана. От 2007 г. е заместник – председател на Националното сдружение на общините в Република България. През същата година е избран и за член на Комитета на регионите в Европейския съюз.

Кметът на Монтана и в момента представлява страната ни в най-престижната институция на местните власти в ЕС. Той е в групата на Европейската народна партия.

 

Програма за управление на Златко Живков, кмет на Община Монтана, за мандат 2023-2027 година. Приета от Общинския съвет с Решение №63 от Протокол №5/15.02.2024 г.Заповеди на кмета

виж повече


Пишете на кмета