ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Декларации и регистър по ЗПК

2020

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

Доклад за проверка
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства и управители на търговски дружества
Регистър на декларациите чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите в общинска администрация
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на второстепенните разпоредители с бюджетни средства за 2020 година
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите в кметствата и кметските наместници 2020 година

Декларации – общинска администрация Монтана

Ангелина Александрова – по чл.35, ал.1, т.1
Ангелина Александрова – по чл.35, ал.1, т.2
Крум Крумов – по чл.35, ал.1, т.1
Мариела Танкова – по чл.35, ал.1, т.1
Светослав Севденов – по чл.35, ал.1 т.1
Илияна Гералейска- Георгиева – по чл.35, ал.1, т.1
Илияна Гералейска- Георгиева – по чл.35, ал.1, т.2
Нели Христова – по чл.35, ал.1, т.1
Петя Костова – по чл.35, ал.1, т.1
Татяна Станкова – по чл.35, ал.1, т.1
Татяна Станкова – по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Петрова – по чл.35, ал.1, т.1
Теодора Петрова – по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Добрева – по чл.35 ал.1 т.1
Кристина Добрева – по чл.35 ал.1 т.2