ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Декларации и регистър по ЗПКОНПИ

2020

ВСТЪПИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Доклад за проверка
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства и управители на търговски дружества
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите от общинска администрация – Монтана

Декларации – общинска администрация Монтана

Ангелина Александрова – по чл.35, ал.1, т.1
Ангелина Александрова – по чл.35, ал.1, т.2
Крум Крумов – по чл.35, ал.1, т.1
Мариела Танкова – по чл.35, ал.1, т.1
Светослав Севденов – по чл.35, ал.1 т.1
Илияна Гералейска- Георгиева – по чл.35, ал.1, т.1
Илияна Гералейска- Георгиева – по чл.35, ал.1, т.2
Нели Христова – по чл.35, ал.1, т.1
Петя Костова – по чл.35, ал.1, т.1
Татяна Станкова – по чл.35, ал.1, т.1
Татяна Станкова – по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Петрова – по чл.35, ал.1, т.1
Теодора Петрова – по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Добрева – по чл.35 ал.1 т.1
Кристина Добрева – по чл.35 ал.1 т.2