ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Декларации и регистър по ЗПКОНПИ

2023

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал.1 т.1, т.2 и т.4 ОТ ЗПКОНПИ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал.1, т. 1, т.2 и т.4 ОТ ЗПКОНПИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2023 ГОДИНА

Преглед

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите в общинска администрация Монтана

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Ренета Руменова
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 на Ренета Руменова