ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Декларации и регистър по ЗПКОНПИ

2023

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал.1 т.1, т.2 и т.4 ОТ ЗПКОНПИ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА

Преглед

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал.1, т. 1, т.2 и т.4 ОТ ЗПКОНПИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2023 ГОДИНА

Преглед

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите в общинска администрация Монтана

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Ренета Руменова
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 на Ренета Руменова
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Емил Иванов
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 на Емил Иванов
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Камелия Апостолова
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 на Камелия Апостолова
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Марина Радоева
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 на Марина Радоева
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Петя Иванова

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ на кметове на населени места и управители на търговски дружества

Преглед