ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Бюджет

2022

Решение на Общинския съвет за бюджет 2022 г. (29.03.2022 г.)
Параметри на бюджет 2022 (29.03.2022 г.)
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2022 г. (29.03.2022 г.)
Индикативен разчет на СЕС за 2022 г. (29.03.2022 г.)

2021

Решение на Общинския съвет за бюджет 2021 г.
Брошура - Бюджет за 2021 г.
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2021 г.

2020

Решение №85 на Общинския съвет за Бюджет 2020
Брошура – Бюджет за 2020
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2020 г.

2019

Решение на Общинския съвет за бюджет 2019 (1.02.2019)
Брошура – Бюджет за 2019 (1.02.2019)
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2019 (1.02.2019)