ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Бюджет

2021

Решение на Общинския съвет за бюджет 2021 г.
Брошура - Бюджет за 2021 г.
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2021 г.

2020

Решение №85 на Общинския съвет за Бюджет 2020
Брошура – Бюджет за 2020
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2020 г.

2019

Решение на Общинския съвет за бюджет 2019 (1.02.2019)
Брошура – Бюджет за 2019 (1.02.2019)
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2019 (1.02.2019)

2018

Решение на общинския съвет за бюджет 2018 г. (6.02.2018 г.)
Брошура – Бюджет за 2018 г. (6.02.2018 г.)
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2018 (6.02.2018 г.)