ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

От 09.01.2023 г. стартира нов прием на документи за кандидатстване на домакинства от град Монтана за подмяна на стари отоплителни уреди с нови по-екол

От 09.01.2023 г. стартира нов прием на документи за кандидатстване на домакинства от град Монтана за подмяна на стари отоплителни уреди с нови по-екол

Община Монтана стартира от 09.01.2023 година отново прием на документи по Основната схема от кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища на домакинствата в град Монтана с нови по-екологични отоплителни уреди на газ и пелети по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

Първа зона обхваща жилищни адреси заключени между посочените по-долу гранични улици и булеварди на зоната за интервенция в централна градска част:

  • бул. Парта от кръстовището с бул. Христо Ботев до кръстовището с ул.Св. Патриарх Евтимий (само адресите с нечетни номера);
  • бул. Св. Патриарх Евтимий от бул. Парта до ул. Неофит Бозвели (само адресите с четни номера);
  • ул. Неофит Бозвели от бул. Св. Патриарх Евтимий до ул. Извора (само адресите с четните номера);
  • ул. Извора (само адресите с четните номера);
  • ул. Княз Александър Батенберг от кръстовището с ул. Иван Аврамов до кръстовището с ул. 22-ри септември (само адресите с нечетни номера);
  • ул. 22-ри септември от кръстовището с ул. Княз Александър Батенберг до кръстовището с бул. Трети март (само адресите с четни номера);
  • бул. 3-ти март от кръстовището с ул. 22-ри септември до кръстовището с ул.Св. Климент Охридски;
  • ул. Св Климент Охридски от кръстовището с бул. Трети март до кръстовището с бул. Христо Ботев (само адресите с четни номера);
  • бул. Христо Ботев от кръстовището с ул. Св. Климент Охридски до кръстовището с бул. Парта (само адресите с нечетни номера);

Втора зона, обхваща всички жилищни адреси в ж.к. Изгрев.

В срок до 31.03.2023 г.  желаещите граждани трябва да подадат попълнен формуляр, в който да посочат желания от тях отоплителен уред, който да им бъде доставен и монтиран безвъзмездно.

Пълния текст на поканата, образците на Формуляра за кандидатстване и на декларациите могат да се намерят в раздел „Екология“ на официалния сайт на общината: https://www.montana.bg/life-ip-clean-air-документи

или

на интернет страницата на Проекта: http://lifeipcleanair.eu/ в Раздел „Новини“.

09.01.2023 г.