ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – EТАП I”

Кандидатстване по процедура   „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ  СГРАДЕН ФОНД – EТАП I”

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

15.11.2022 г.