ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

24 март - световен ден за борба с туберкулозата

24 март - световен ден за борба с туберкулозата

Туберкулозата (ТБ) е предотвратима и обикновено лечима болест. Въпреки това през 2022 г. туберкулозата е на второ място като причина за смърт в света от заразно заболяване, след COVID-19 с 1,3 млн. починали лица.

Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. През 2022 г. броят на заболелите в света от туберкулоза е приблизително 10,6 млн. души, от които 5,8 млн. са мъже, 3,5 млн. са жени и 1,3 млн. са деца.

Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) остава заплаха на общественото здраве и здравната сигурност. В световен план само около 2 от 5 души с резистентна към лекарства туберкулоза са получили достъп до лечение през 2022 г. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 75 млн. живота от 2000 г. насам - без лечение смъртността от туберкулоза е висока (около 50%). Около 85% от хората с туберкулоза могат да бъдат излекувани при правилно провеждане на противотуберкулозна терапия. В тази връзка и по традиция обявяваме

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

под мотото:

„Да! Ние можем да спрем туберкулозата“

която ще се проведе в периода 18-22.03.2024 г. от 13,00 до 16,00 ч. в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана, Отделение по пневмология и фтизиатрия от екип, както следва:

  1. Д-р Мария Каменова – 18-20.03.2024 г.
  2. Д-р Томова – 19-21.03.2024 г.
  3. Д-р Цветанова – 22.03.2024 г.

         На лицата посетили консултативния кабинет, ще се предлага:

  • Скрининг на риска за туберкулоза, чрез анкета;
  • Консултации;

Прегледи и допълнителни изследвания на съмнителни за туберкулоза лица.

18.03.2024 г.