ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Удължава се срокът за прием на документи по програма LIFE

Удължава се срокът за прием на документи по програма LIFE

До 28 февруари 2022 г. се удължава срокът за третия прием  на документи за кандидатстване по Основната схема за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на гр. Монтана в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Желаещите граждани трябва да подадат попълнен формуляр, в който да посочат желания от тях отоплителен уред, който да им бъде доставен и монтиран безвъзмездно.

Образците на Формуляра за кандидатстване и на декларациите могат да се намерят в раздел „Екология“ на официалния сайт на общината: https://www.montana.bg/life-ip-clean-air-документи.

30.12.2021 г.