ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Удължава се срока на вторият прием на документи от кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди по програма LIFE

Удължава се срока на вторият прием на документи от кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди по програма LIFE

Община Монтана съобщава, че до 30.09.2021 г. се удължава срока за вторият прием  на документи по Основната схема за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на гр. Монтана в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

В срок до 30 септември 2021 г.  желаещите граждани трябва да подадат попълнен формуляр, в който да посочат желания от тях отоплителен уред, който да им бъде доставен и монтиран безвъзмездно.

Образците на Формуляра за кандидатстване и на декларациите могат да се намерят в раздел „Екология“ на официалния сайт на общината: https://www.montana.bg/life-ip-clean-air-документи.

Обхват на кампанията

10.09.2021 г.