ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Трима академици участват в научна конференция в Монтана

Трима академици участват в научна конференция в Монтана

Кметът Златко Живков откри конференцията „Българският Северозапад в научните изследвания и художествената литература”. Тя е част от програмата за празника на града – Свети Дух. В нея участваха трима академици. Във встъпителното си слово инж. Валери Георгиев - ръководител на Регионален академичен център /РАЦ/ - Монтана, подчерта, че участието им поставя Монтана на картата на науката много високо, въпреки че тук няма ВУЗ.

Научен ръководител на конференцията е чл. - кор. Александър Костов от Филиала на Института по балканистика с център по тракология към Българската академия на науките /БАН/ в областния град, който представи сборника „Българският Северозапад: просвета и култура”. Акад. Ячко Иванов (БАН) участва с изложение по темата „Българският Северозапад в историята на българската и световната наука“. Акад. Иван Загорчев (БАН) представи доклада си „Мястото на Северозапада на Геоложката карта на България: История и перспективи“. Акад. Владимир Зарев се спира на Белоградчишкото въстание в доклада си „Лето 1850“. Програмата на конференцията включва още много интересни теми, като например изследването на д-р Митко Новков  (НБУ) „Въглени и тенци: суеверията на Северозапада в българската литература“, населили необятния свят на земляка Йордан Радичков.

Организатори на конференцията са Община Монтана, БАН, ИБЦТ-филиал Монтана, Регионалният академичен център - Монтана, Регионалният  исторически музей – Монтана, който беше и домакин на събитието.

25.06.2024 г.