ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Общините Монтана и Медковец ще работят заедно за развитие на селските райони

Общините Монтана и Медковец ще работят заедно за развитие на селските райони

Това съобщи кметът Златко Живков на откриването на първото изложение на малки и средни производители в Монтана. То бе организирано от Министерството на земеделието и храните, за да бъдат представени  продукти, създадени на териториите на местни инициативни групи от цялата страна.

„Тези производители определят качеството на регионалните пазари със  суровини и продукти, които не са достъпни в големите търговски вериги, заяви служебният зам.-министър на земеделието и храните Георги Събев, който пристигна в града да открие двудневно изложение.

Събитие, като днешното показва видимите резултати от прилагането на подхода ЛИДЕР, чрез който се насърчават местните общности да търсят нови начини да останат конкурентноспособни, заяви още зам.министър Събев. Той припомни, че в момента в страната по оперативната  програма за развитие на селските райони са създадени и работят 64 местни инициативни групи. През следващата година се очаква броят им да стигне 107 на територията на 220 общини.

На изложението в Монтана бяха представени над 50 производители от местни инициативни групи в цялата страна. Те изпълняват своите стратегии в сътрудничество с общините, на чиято територия са регистрирани. Затова  на събитието  присъстваха кметове от общините Берковица, Бяла Слатина и Драгоман.  

 „Това е още една крачка напред за Монтана, която досега не можеше да изпълнява проекти по програмата за развитие на селските райони, защото не попадаше в категорията на селските общини, заяви кметът на общината- домакин  Златко Живков. Той допълни, че в предстоящата година Монтана ще има възможност да изпълнява общ проект с община Медковец, чрез създаване на местна инициативни групи на територията на двете общини.

23.03.2023 г.