ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Община Монтана стартира строителната си програма за годината

Община Монтана стартира строителната си програма за годината

Седмица след приемането на  прогнозния бюджет започнаха текущите ремонти на улиците в осем от селата на Община Монтана, съобщи кметът Златко Живков. Това са Студено буче, Войници, Вирове, Безденица, Габровница, Благово, Николово и Долно Белотинци. Вече се работи и по изкърпването на междуселските пътища от ІV клас.

Направен е авариен ремонт на читалището в село Винище. Тази година са отделени средства за още две  читалища – Николово и Габровница. И в двете вече  се работи вътрешната част, ще бъде закупено и ново обзавеждане. До месец и половина се очаква да бъде завършен храмът в село Крапчене.

В град Монтана започна поредният етап от изографисването на храм Свети Дух. В бюджета за него са отделени 254 хиляди лева.

Направени ремонти на допълнителни постройки в двора на  храм Свети Димитър в кв. Мала Кутловица.

Избран е изпълнител на основния ремонт на улица ”Веренишка” в участъка от кръговото платно на площад „Славейков” до бул. „Трети март”.

Продължава ремонтът на най-големия обект – реконструкцията на площад „Жеравица”.

Основната част от строителната програма на община Монтана за годината ще бъде извършена в следващите два месеца, уточни кметът Живков. Той очаква в същия период приходите от местни данъци и такси да бъдат в размер на 4 милиона лева.

02.03.2023 г.