ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Най-големият екологичен проект на Общината предизвиква сериозен интерес

Най-големият екологичен проект на Общината предизвиква сериозен интерес

Близо 2000 души са подали заявление, че искат да бъдат включени проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

 „Това е най-големият проект на община Монтана, свързан с опазването на чистотата на въздуха и създаване на по-добра среда за живот на хората”, заяви кметът на Монтана Златко Живков на третата информационна среща в рамките на разяснителната кампания. Около 200 души се регистрираха за участие в нея. Интересът към проекта е много голям, още близо 400 души присъстваха  на първите две информационни срещи в голямата зала на младежкия дом на града.

 В средата на юни в Центъра за административни услуги в общинска администрация ще бъде открито отделно гише, на което желаещите да се включат в проекта граждани ще получават указания, документи и разяснения за кандидатстване, съобщи зам.-кметът Диман Георгиев. В подробна презентация той обясни на присъстващите целите и етапите на проекта, които община Монтана изпълнява от 2019 година. По него между 2200 и 2400 домакинства ще бъдат снабдени с нови екологични отоплителни уреди, чиито характеристики са уточнени след обществено проучване.

 Проект  „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, ще приключи през октомври 2023 г. През целия срок на изпълнение всеки желаещ, собственик на имот може да се кандидатства за включване при определен ред и условия за допустимост.

 Ще направим всичко възможно най-късно до септември за бъдат определени доставчиците на новите отоплителни уреди  и да започнем практическата подмяна на старите печки на дърва и парни котли на въглища, които са основен замърсител на въздуха, заяви Георгиев. Той акцентира върху критериите по които ще бъдат оценявани допуснатите за участие кандидати. Предимство ще получават колективните решения, собственици на топло изолирани жилища и на такива, които се намират в силно замърсени градски зони,  семейства с малки деца и възрастни хора.

 Повече информация може да получите на сайта на община Монтана – www.montana.bg и на телефон: 0888 491 248.

27.05.2021 г.