ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияДо 2023 година 3000 души в Монтана изхвърлят старите печки

До 2023 година  3000 души в Монтана изхвърлят старите печки

Близо 2000 жители на Монтана вече са подали заявления да бъдат включени в проект да подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на уредите за отопление на жилищата им.

 „Сигурен съм, че до две години нивата на замърсяване с фини прахови частици във въздуха в нашия град ще паднат с 50 на сто, заяви на пресконференция днес кметът Златко Живков. Той обясни ползата за хората от прилагането на европейските мерки за опазване на околната среда.

По проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ могат да бъдат включени 2500 домакинства. Това   е една от най-големите екоинвестиции в общината, която ще бъде направена по оперативна програма „Околна среда”  в следващите две години. Стойността и е  близо 10,7 милиона  лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ. От тях 9,09 милиона от Кохезионния фонд и 1,6 милиона  съфинансиране от националния бюджет.

 „Вече е ясна цялостната визия и подхода, който ще има община Монтана” за изпълнението на инвестицията”, заяви зам.-кметът на ръководител на проекта инж. Диман Георгиев. В продължение на година и половина са извършени всички необходими подготвителни дейности – обучителни кампании,  екологични и социални анализи, проучване на нагласите, разработване на критерии и др.

Проектът по оперативна програма „Околна среда”  е вторият, по които община Монтана работи за опазване чистотата на въздуха.  Първият се финансира също от европейски източници и е по програма LIFE.

Зам.-кметът Георгиев обясни че поетапната подмяна на отоплителните уреди ще стане по приоритетни райони в града и селата. Те са определени  в зависимост от измерените нива на замърсяване и други показатели като гъстота на население и ефект на въздействие. Той припомни, че по програма LIFE вече има 50 пилотни домакинства, в чиито жилища уредите вече са подменени. 

Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление във въздуха ще подобри здравето и качеството на живот на хората в Монтана.

24.02.2021 г.