ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Търгове – Приключили – Продажби

Продажби / Наем

Публични търгове с явно наддаване за продажба за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост в Д. Белотинци
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост в Монтана
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост, в гр.Монтана и с.Студено буче
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти - общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на ПИ /земеделска земя/ - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имот и поземлен имот - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост в Монтана, Долна Рикса и Безденица