ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Търгове – Приключили – Продажби

Продажби / Наем

Публични търгове с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти - общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на ПИ /земеделска земя/ - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имот и поземлен имот - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост в Монтана, Долна Рикса и Безденица
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост в Монтана и Д. Вереница
Обява за провеждане на 6 бр. публични търгове с явно наддаване на 26.01.2023 г. и повторни на 02.02.2023 г. за продажба на 1 поземлен имот и отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади - публична и частна общинска собственост
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - част от частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост
Публични търгове за учредяване на право на строеж на гаражи и продажба на недвижим имот