ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Търгове – Приключили – Продажби

Продажби / Наем

Търг за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост в Монтана и с. Николово
Търг за продажба на имот - частна общинска собственост
Търг за продажба на имоти - частна общинска собственост
Търг за продажба на имоти - частна общинска собственост и за учредяване на право на строеж
Търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти и учредяване право на строеж
Публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж в УПИ І, кв. 152
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ в местностите „Парта“ и „Мало поле“ – Монтана
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ в с. Николово, с. Долна Вереница и местност „Парта“ – Монтана
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ в Монтана и с. Долно Белотинци
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ в Монтана, местност „Парта“
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ в Монтана и с. Николово