ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Търгове – Приключили – Продажби

Продажби / Наем

Обява за провеждане на 6 бр. публични търгове с явно наддаване на 26.01.2023 г. и повторни на 02.02.2023 г. за продажба на 1 поземлен имот и отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади - публична и частна общинска собственост
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - част от частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост
Публични търгове за учредяване на право на строеж на гаражи и продажба на недвижим имот
Търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
Търг за продажба на имоти - частна общинска собственост
Търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост
Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижми имоти и учредяване на право за строеж
Публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж в УПИ I, кв. 152, РС от група 4