ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияПодмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

ПОКАНА

ЗА ПЪРВИ ЕТАП

на кандидатстване за безвъзмездна подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи за отопление по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в община Монтана“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и националния бюджет на Република България

Община Монтана обявява покана за Първи етап на прием на формуляри за кандидатстване за безвъзмездна подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи за отопление по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в община Монтана“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

 

Срокът за подаване на документи за кандидатстване по настоящата Покана е от 01.07.2024 г. до 31.08.2024 г.

 

В посочения срок документи се подават всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в офиса на проекта на адрес: гр. Монтана, ул. „Отец Паисий“ № 17.

 

Документи за кандидатстване и условия за участие:

Първа покана физически лица (ФЛ)

Образец 1 Формуляр ФЛ индивидуално

Образец 1А Формуляр ФЛ колективно

Образец 2 Декларация съгласие условия ФЛ

Образец 3 Декларация съсобственост ФЛ

Образец 4 Пълномощно ФЛ индивидуално

Образец 4А Пълномощно ФЛ колективно

Проект договор ФЛ

Онлайн калкулатор: http://asp.moderal.org/Montana/OnlineCalc4.aspx