ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Обяви и съобщения

Прием на кандидатури за финансиране от Общински фонд Монтана за подкрепа на местни инициативи

Във връзка с предстоящите празнични, почивни дни, Община Монтана удължава срока за набиране на кандидатури за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, град Монтана.

Краен срок за подаване на предложенията: 14.05.2022 г.

Обща стойност на финансовата подкрепа за 2022 г.: 20 000 лв.

Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи,Формуляр за финансова подкрепа и Правилник на Общински фонд за местни инициативи."

Насоки
Покана
Правилник
Формуляр за финансова подкрепа
Публикувано на 21.04.2022 г.

< Обяви и съобщения