ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Обяви и съобщения

Обява за начало на сесия за ученици с изявени дарби
Съобщение до заинтересовани студенти и специализанти от Община Монтана
ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 126 09.06.2022 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Лионтурс" ЕООД
Община Монтана обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи
Уведомително писмо на Пътно управление във връзка със случаи на замърсяване на пътна настилка
Обществено обсъждане-обявление 80-01-2/14.03.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ № 94-Г-57/07.03.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ № 94-П-53/24.02.2022 г. за заинтересовани по чл. 131 от ЗУТ
Съобщение решение №586 от пр. 27 от 21.12.2021 г.
Заповеди на кмета на община Монтана за предоставяне за ползване на полски пътища и нефункциониращи канали в землищата на общината
Заповед за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади - Винище