ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ № 70-00-759/09.06.2023 г.
Временно преустановяване на дейността на пощенските станции в ж.к. Младост 1 и кв. Кошарник
Протокол от заседание на Комисия за подбор и оценка на кандидатите за длъжността „Младежки работник“ в Младежки център
Съобщение от общинско предприятие "Градска мобилност"
СЪОБЩЕНИЕ № 94-Л-184/07.06.2023 г.
СЪОБЩЕНИЕ № 24-00-333/29.05.2023 г.
СЪОБЩЕНИЕ № 94-А-245/29.05.2023 г.
ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 76 / 22.03.2023 г.
Проект „Укрепване на общинския капацитет в Монтана” в Община Монтана обявява процедура по подбор за длъжността 'социален работник"
Условия за участие във фермерски пазар по повод празника на Монтана "Свети дух"
Протоколи за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2023/2024 година
Обявление за процедура за подбор за длъжността "младежки работник" в Младежки център - Монтана