ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация
Свали
Информация за приемане заявления за достъп до информация
Свали
Заявление за достъп до обществена информация
Свали
Заявление за предоставяне информация за повторно използване
Свали
Заповед разходи по ЗДОИ
Свали
Вътрешни правила за предоставяне достъп до обществена информация
Свали
Отчет по ЗДОИ за 2016 г. – община Монтана
Свали
Отчет по ЗДОИ за 2017 г. – община Монтана
Свали
Отчет по ЗДОИ за 2018 г. – община Монтана
Свали
Отчет по ЗДОИ за 2019 г. - община Монтана
Свали
Отчет по ЗДОИ за 2020 г. - община Монтана
Свали
Регистър на заявленията за достъп до информация - 2020 г
Свали
Регистър на заявленията за достъп до информация - 2019 г
Свали
Регистър на заявленията за достъп до информация – 2018 г
Свали
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуванее в интернет страницата на община Монтана
Свали
Данни в отворен формат
https://opendata.government.bg/
Наръчник за достъп до обществената информация
http://www.aip-bg.org/howto/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/