ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияБезплатна смяна на стари печки

Старото битовото отопление на дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха, то уврежда здравето и природата ни!

Община Монтана спечели и стартира изпълнението на Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Каним всички граждани и юридически лица, собственици/съсобственици на самостоятелни обекти (жилища), находящи се в жилищни сгради на територията на град Монтана (с изключение на имоти попадащи в обсега на Програма LIFE) и желаещи безвъзмездно да подменят старите си отоплителни уреди на твърдо гориво с нови с екологичен дизайн, да се включат в настоящото проучване чрез попълване и подаване на формуляр Въпросник/Предварително заявление за участие.
Възползвайте се от възможността:

Лицата подали попълнен Възпосник/Предварително заявление за участие ще бъдат включени в график за посещение и обследване на място, с цел определяне на параметрите на помяна на отоплителните уреди.
Проучването се проведе в периода 15.07.2020 г. до 15.09.2020 г.

_____________________________________

Покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“.

Документи за кандидатстване:

Покана за физически лица

Формуляр за кандидатстване

Декларация за съгласие с условията на участие в проекта

Декларация за съгласие от съсобственик на имота

Проект за договор

 

Покана за колективно кандидатстване

Формуляр за кандидатстване - колективен

Формуляр за кандидатстване

Декларация за съгласие с условията на участие в проекта

Декларация за съгласие от съсобственик на имота

Образец на пълномощно при кандидатстване за колективно решение за локално отопление

Проект за договор

 

Покана за юридически лица

Формуляр за кандидатстване за юридически лица

Декларация за съгласие с условията на участие в проекта

Декларация за съгласие от съсобственик на имота

Декларация за минимални и държавни помощи

Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Проект за договор