ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияМЕСТНИ ИЗБОРИ – 29 октомври 2023 г.

Заповед № 2508 - места за агитационни материали

Публикувано на 26.09.2023

 

Списък на кметствата, в които ще се произведе избор за кмет на кметство

Публикувано на 21.09.2023

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ,

ГЛАСУВАЩИ В ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 006

Уведомяваме Ви, че на предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., секция № 006 намираща се в Професионална гимназия по строителство, архитектура  и компютърни науки/ Ул. „Панайот Хитов” № 15 а/ е преместена на ул. Петър Парчевич № 25В (пансион на гимназия с преподаване на чужди езици), където ще бъдат обявени избирателните списъци и ще можете да упражните правото си на глас.       

Община Монтана

Публикувано на 20.09.2023

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ,

ГЛАСУВАЩИ В ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ № 007 И № 015

Уведомяваме Ви, че на предстоящите избори за общински съветници и кметове на    29 октомври 2023 г., секции № 007 и        № 015 намиращи се в /Професионална гимназия по техника и електротехника /„Неофит Бозвели” №22 а/ са преместени на ул. Петър Парчевич № 25В (пансион на гимназия с преподаване на чужди езици), където ще бъдат обявени избирателните списъци и ще можете да упражните правото си на глас.      

Община Монтана

Публикувано на 20.09.2023

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ,

ГЛАСУВАЩИ В ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ № 047 И № 048

Уведомяваме Ви, че на предстоящите избори за общински съветници и кметове на    29 октомври 2023 г., секции № 047 и № 048 намиращи се в ул. Н. Вапцаров 2 (Изчислителен център) са преместени на бул. „Ал. Стамболийски“ № 37 (Финансово-стопанска професионална гимназия), където ще бъдат обявени избирателните списъци и ще можете да упражните правото си на глас.       

Община Монтана

Публикувано на 20.09.2023

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес е 14 октомври 2023 г.

 

Покана за консултации за състава на СИК

Публикувано на 15.09.2023

 

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за общински съветници и кметове

Публикувано на 14.09.2023

 

Заповед № 2370 - определяне  места за обявяване на избирателни списъци 

Публикувано на 11.09.2023

 

Заповед № 2306 - поправка на заповед № 2254 място гласуване СИК № 6,7 и 15

Публикувано на 4.09.2023

 

Заповед № 2254 - образуване на избирателните секции на територията на община Монтана

Публикувано на 30.08.2023

 

Покана за консултации за състава на ОИК в община Монтана

Публикувано на 16.08.2023