ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияИЗБОРИ за НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 2 април 2023 г.

Заповед № 602- поправка на заповед № 341 място гласуване с. Николово

Публикувано на 10.03.2023 г.

Заповед № 341 - образуване на избирателните секции на територията на община Монтана

Публикувано на 08.02.2023

Заповед № 373 - определяне  места за обявяване на избирателни списъци

Публикувано на 14.02.2023

Покана за консултации за състава на СИК-2023

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

Заповед № 325 - За поставяне на агитационни материали

Публикувано на 28.02.2023

Допълнение към заповед № 325

 

Анимирани клипове:

Гласуване по настоящ адрес

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. напомняме, че на 18 март 2023 г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

За целта в населените места на община Монтана е организирано дежурство  на 18 март 2023 година от 9,00 часа до 17,30 часа.

Публикувано на 28.02.2023

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ,

ГЛАСУВАЩИ В ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ № 047 И № 048

Уведомяваме Ви, че на предстоящите избори за Народно събрание на   02 април 2023 г., секции № 047 и № 048 намиращи се в ул. Н. Вапцаров 2 (Изчислителен център) са преместени на бул. „Ал. Стамболийски“ № 37 (Финансово-стопанска професионална гимназия), където ще бъдат обявени избирателните списъци и ще можете да упражните правото си на глас.

Публикувано на 28.02.2023

 

Писмо от МВР за съдействие на български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност

Публикувано на 28.02.2023

 

Заповед № 662 - за образуване на секции, обслужвани с подвижна избирателна кутия

Публикувано на 28.02.2023