ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ

Заповед № 382 -за образуване на секция, обслужвана с подвижна избирателна кутия

22.02.2024

***

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – www.grao.bg, е публикувана информация за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес в новите и частични избори за кметове на 10 март 2024 г.

След като се попълни, заявлението се изпраща на електронната поща на ГД „ГРАО“ – e-mrrb@mrrb.government.bg, без да е необходим електронен подпис.

Заявленията за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден (24.02.2024 г.)

Заявлението може да се подаде и пред съответната общинска администрация по настоящия адрес на избирателя, като се попълни Приложение № 13-МИ-НЧ от изборните книжа.

15.02.2024

***

Избирателен списък част I за гласуване в частични избори за общински съветници и кметове

14.02.2024

***

Заповед № 222 - определяне  място за обявяване на избирателни списъци

7.02.2024

***

Покана за консултации за състава на СИК

5.02.2024

***

Заповед № 187 - образуване на избирателна секция с. Горно Церовене

30.01.2024