ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияНаселение

  Постоянен адрес(ПA) Настоящ адрес(НА) ПА еднакъв с НА
Към дата : Община Града Община Града Община Града
27.07.1998 74 723 65 512 67 969 55 029 57 011 49 425
25.01.1999 74 657 65 582 67 312 54 619 56 471 49 044
03.02.2000 74 128 65 429 66 017 53 608 55 699 48 539
01.08.2000 72 452 62 835 65 648 53 399 57 291 49 097
30.01.2001 70 574 60 280 65 105 53 033 58 342 49 335
16.07.2001 69 385 59 052 64 780 52 833 58 556 49 431
05.02.2002 67 996 57 022 64 512 52 732 60 458 50 383
29.07.2002 67 773 56 930 64 142 52 569 60 650 50 636
03.02.2003 67 060 56 308 63 522 52 187 60 267 50 304
28.07.2003 66 962 55 780 63 643 51 875 60 385 49 990
03.02.2004 66 767 55 670 63 226 51 416 59 860 49 547
03.08.2004 66 338 55 383 62 922 51 316 59 664 49 468
15.12.2004 66 133 55 267 62 620 51 123 59 340 49 242
09.02.2005 66 012 55 184 62 517 51 077 59 209 49 159
26.09.2005 65 575 54 913 62 104 50 788 58 709 48 832

Данните са взети от таблици на Главна Дирекция „ГРАО“ на МРРБ, които се изпращат два пъти годишно до общините. Сега данните се публикуват на адрес: grao.government.bg.
„Постоянен адрес“ съществува от 01.01.2000 год., оттогава е и подмяната на зелените паспорти с нови документи за самоличност, така че до края на 2001 год. данните за ПА отговарят на бившето „жителство“, а за НА – на последния адрес по старите паспорти.
 
graph 5
 
 

Население на селата, 2004

Населено място Общо население до 18г. 18г. – 64г. Над 64г. В т.ч. мъже В т.ч. жени
1 Безденица 351 67 148 136 183 168
2 Белотинци 638 53 230 355 320 318
3 Благово 612 65 325 222 320 292
4 Винище 331 55 148 128 169 162
5 Вирове 454 114 185 155 221 233
6 Войници 86 7 32 47 40 46
7 Габровница 1 237 169 590 478 615 622
8 Г. Вереница 231 3 82 146 121 110
9 Г. Церовене 502 49 190 263 242 260
10 Доктор Йосифово 760 136 329 295 383 377
11 Д. Вереница 217 16 69 132 101 116
12 Д. Рикса 276 38 97 141 137 139
13 Д. Белотинци 721 117 326 278 354 367
14 Клисурица 177 5 53 119 89 88
15 Крапчене 338 19 137 182 160 178
16 Липен 443 12 101 330 215 228
17 Николово 459 47 239 173 231 228
18 Славотин 630 39 184 407 299 331
19 Смоляновци 1 246 149 612 485 643 603
20 Стубел 775 91 296 388 395 380
21 Студено Буче 499 76 218 205 239 260
22 Сумер 294 21 73 200 129 165
23 Трифоново 163 2 38 123 79 84
  Общо 11 440 1 350 4 702 5 388 5 685 5 755

Етническа структура на община Монтана

Етническата структура на общината е близка до тази за страната. Основен етнос е българският (92.6%), следван от ромския (6.4%, при среден за страната – 4,7% и бележи покачване).
 
graph 7
 
Делът на ромската общност е по-висок от средния за страната. Основно вероизповедание в общината е източноправославното християнство, което обхваща 94% от общото население на общината.

Етноси

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ /2015 – 2020/ Свали
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ /2013 – 2014/ Свали
Почетна значка Свали
Международен ден на ромите 8 април в Монтана Свали