ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияСтановище по екологична оценка

Становище по екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка