ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Становище по екологична оценка

Информация във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС за обект "Изграждане на Младежки център"

Информация във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС за обект "Реконструкция на площаз "Жеравица"

Становище по екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка