ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Сдружение за управление на отпадъците за регион Монтана

Решения на Сдружението за управление на отпадъците регион Монтана
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Протокол 6
Протокол 7
Протокол 9
Протокол 10
Протокол 11
Решение №1
Решение №2
Решение №3
Решение №4
Решение №5
Решение №6
Решение №7
Решение №8
Решение №9
Решение №10
Решение №11
Решение №12
Решение №13
Решение №14
Решение №15
Решение №16
Решение №17
Решение №18
Решение №22
Решение №23
Решение №24
Решение №25
Решение №26
Решение №27
Решение №28
Решение №29
Решение №30
Решение №31
Решение №32
Решение №33
Решение №34
Решение №35
Решение №36
Протокол от третото общо събрание на сдружението за управление на отпадъците регион Монтана